Program

Program konferencji – wersja do pobrania

Piątek, 16 listopada

Miejsce: sala konferencyjna w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (Park Pałacowy 11)

 • od 11:00           Rejestracja uczestników
 • Sesja I
 • 14:00 – 14:30    Powitanie uczestników
 • 14:30 – 15:30    Wykład plenarny: Historia Przyrodnicza Puszczy Białowieskiej, Tomasz Samojlik
 • 15:30 – 15:50   Nietoperze czy Rękoskrzydłe? Jak zmieniały się nazwy nietoperzy, Jan Cichocki
 • 15:50 – 16:20    Przerwa kawowa
 • Sesja II
 • 16:20 – 17:20    Wykład plenarny: Wskazówki do ochrony nietoperzy, na podstawie praw antropologii społecznej, Małgorzata Charyton
 • 17:20 – 17:40   Zastępcze zimowisko dla nietoperzy na Kobylimpolu w Poznaniu – przykład skutecznego środka kompensacyjnego, Andrzej Kepel
 • 17:40 – 17:55   Rozpoznawanie nietoperzy z grupy Myotis mystacinus complex: Myotis brandtii, M. mystacinus, M. alcathoe, Paweł Kmiecik, Maurycy Ignaczak
 • 17:55 – 18:25    Konkurs rozpoznawania nietoperzy, Maurycy Ignaczak
 • 18:25 – 18:55    Sesja posterowa
 • od 18:55           Spacerkiem po Białowieży*
 • 20:00 – 22:00    Galeria Białowieskiego Ośrodka Kultury (ul. Sportowa 1): Wystawa zdjęć Maurycego Ignaczaka, spotkanie z autorem. Pokaz filmu „Gdzie się schowasz, karliku?” z serii „Tańczący z naturą”.

Sobota, 17 listopada

Miejsce: sala konferencyjna w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (Park Pałacowy 11)

 • 8:30 – 11:30    Rejestracja uczestników
 • Sesja III
 • 9:00 – 9:45     Wykład plenarny:  Postęp w badaniach genetycznych nietoperzy – teraźniejszość i przyszłość, Wiesław Bogdanowicz
 • 9:45 – 10:05   Czego potrzebują mopki zachodnie Barbastella barbastellus? Podsumowanie badań radiotelemetrycznych, Iwona Gottfried
 • 10:05 – 10:25  Czy parametry kompleksu leśnego wpływają na obecność i rozród mopka Barbastella barbastellus?, Zuzanna Wikar  
 • 10:25 – 10:45  Analiza wpływu czynników środowiskowych oddziałujących na obszarze europejskiego lasu nizinnego na występowanie mopka Barbastella barbastellus, na przykładzie Puszczy Białowieskiej, Alek Rachwald
 • 10:45 – 11:00  Nocek wąsatek Myotis mystacinus i nocek Brandta M. brandtii w Jaskini Szachownica – jaka jest proporcja ich liczebności w środkowej Polsce?, Grzegorz Lesiński
 • 11:00 – 11:30  Przerwa kawowa
 • Sesja IV
 • 11:30 – 12:15   Wykład plenarny, Od ograniczeń energetycznych do socjalności  Ireneusz Ruczyński
 • 12:15 – 12:35  Czynniki determinujące temperaturę ciała samców nietoperzy w okresie letnim, Ewa Komar
 • 12:35 – 12:55  Kolonie samców mroczaka posrebrzanego – skupiska czy społeczności?, Zuzanna Hałat
 • 12:55 – 13:15   Morfologia jako wyznacznik rozdziału nisz u kryptycznych gatunków nietoperzy, Martyna Jankowska-Jarek
 • 13:15 – 13:35   Sekwencjonowanie NGS mikrobiomu guano Myotis myotis – badanie pilotażowe, Katarzyna Janik-Superson
 • 13:35 – 13:50   Wspólne zdjęcie przed budynkiem Białowieskiego Parku Narodowego
 • 13:50 – 15:15   Przerwa obiadowa
 • Sesja V
 • 15:15 – 15:35   Molekularna analiza składu pokarmu trzech gatunków nietoperzy o podobnej taktyce żerowania, Konrad Bidziński
 • 15:35 – 15:55   Wpływ udostępnienia drzewostanów sosnowych III klasy wieku na aktywność nietoperzy, Artur Sieprawski
 • 15:55 – 16:15   Porównanie aktywności nietoperzy w różnych typach lasów, Andrzej Węgiel
 • 16:15 – 16:35   Po drugiej stronie granicy – co nowego w badaniach nad nietoperzami w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej?, Viktar Fenczuk
 • 16:35 – 16:55   Strategia hibernacji nocka Brandta Myotis brandtii w rezerwacie przyrody „Nietoperek”, Anna Bator-Kocoł
 • 16:55 – 17:15   Nowoczesne technologie w badaniach chiropterofauny wykorzystywane przez firmę 3Gsc: 3Bird Radar System i 3Bat WTG System, Krzysztof Gajko
 • 17:15 – 17:30   Możliwości zastosowania  skaningu laserowego w badaniach nietoperzy, Marta Szurlej
 • 17:30 – 18:00   Sesja posterowa z udziałem autorów/prezentacja radaru/lidaru/spotkania organizacji pozarządowych
 • od 20:00           Bankiet (Karczma Bierozka, ul. Krzyże 7), ogłoszenie wyników konkursu

Niedziela, 18 listopada

Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Biologii Ssaków PAN (ul. Stoczek 1)

 • 8:00 – 11:00     Wycieczki do Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego
 • 9:00 – 12:00     Kawa, herbata, ciasteczka
 • 10:00 – 11:45   Zwiedzanie Instytutu Biologii Ssaków/prezentacja kolekcji i wydawnictw IBS
 • Sesja VI
 • 11:45 – 12:00   Historia Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Krzysztof Schmidt
 • 12:00 – 12:15   Wspomnienie o dr Andrzeju Lechu Ruprechcie, Grzegorz Lesiński
 • 12:15 – 12:30   Pasożyty wewnętrzne europejskich gatunków nietoperzy owadożernych,  Marta Kołodziej-Sobocińska
 • 12:30 – 12:50   W poszukiwaniu ekologicznych uwarunkowań pasożytnictwa Trombiculidae na nietoperzach, Paula Zajkowska
 • 12:50 – 13:10   Stawonogi pasożytnicze nocka łydkowłosego Myotis dasycneme z kolonii w Filipowie na Suwalszczyźnie, Anna Ewa Płotka
 • 13:10 – 13:30   Podsumowanie konferencji/Pożegnanie uczestników/Zamknięcie konferencji

*Spacerkiem po Białowieży. Zapraszamy do korzystania z lokalnych restauracji, kafejek oraz do odwiedzin atelier Barbary Bańki i galerii w Białowieskim Ośrodku Kultury.