Prelegenci

Poniżej przedstawiamy autorów wykładów plenarnych

Wiesław Bogdanowicz

Prof. Wiesław Bogdanowicz jest kierownikiem Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w ekologii i ewolucji ssaków, genetyce populacyjnej, zastosowaniu technik molekularnych w archeologii. Kierował zespołem genetyków, który zidentyfikował szczątki Mikołaja Kopernika. Prof. Bogdanowicz obronił pracę doktorską w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Był stypendystą Komisji Fulbrighta i prowadził badania podoktorskie na Teksańskim Uniwersytecie Technicznym. Jest autorem ponad 80 artykułów naukowych, w tym w takich prestiżowych czasopismach jak: Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Proceedings of the Royal Society B, Journal of Experimental Biology. Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma Acta Chiropterologica, w całości poświęconemu biologii, ekologii i systematyce nietoperzy. Za pracę nad nietoperzami otrzymał Nagrodę imienia Gerrita S. Millera Jr.

 

Tomasz Samojlik


Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Zajmuję się interdyscyplinarnymi badaniami historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Mają one na celu odtworzenie procesów kształtujących środowisko Puszczy w przeszłości, ze szczególnym uwględnieniem roli człowieka. Katalog wykorzystywanych metod obejmuje poszukiwania i inwentaryzację śladów dawnej obecności człowieka w Puszczy, w tym śladów dawnego użytkowania lasów, kwerendy źródłowe w archiwach polskich i zagranicznych oraz analizy źródeł historycznych pod kątem dawnych sposobów użytkowania i ochrony przyrody. Obecne tematy badawcze dotyczą wpływu XIX-wiecznej gospodarki leśnej i łowieckiej na środowisko Puszczy. Poza działalnością naukową zajmuję się też popularyzacją badań i wiedzy naukowej za pomocą książek i komiksów dla dzieci i młodzieży. Staram się też zaszczepić w młodych odbiorcach ciekawość świata i zarazić ich bakcylem nauki podczas spotkań, wykładów oraz warsztatów prowadzonych przeze mnie w całej   Polsce.

 

Ireneusz Ruczyński

Główne naukowe zainteresowania Ireneusza Ruczyńskiego dotyczą ekologii behawioralnej i ekofizjologii nietoperzy. Prowadził badania m.in. nad użytkowaniem i selekcją kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej oraz znaczeniem zmysłów w procesie ich wyszukiwania. Zajmował się również problemem uczenia się i pamięci u nietoperzy. Obecnie kieruje zespołem badawczym, którego celem jest zbadanie mechanizmów kształtujących powstawanie i rozpad kolonii samców. W swoich badaniach wykorzystuje zarówno techniki badań terenowych, takich jak radiotelemetria i nasłuchy detektorowe oraz techniki badań laboratoryjnych w eksperymentach behawioralnych i fizjologicznych.

 

Małgorzata Anna Charyton

Z wykształcenia jest etnologiem i antropologiem kulturowym oraz przyrodnikiem.  Fascynują ją zjawiska z pogranicza natury i kultury. Na tym gruncie rozwinęła zainteresowanie tematyką chiropterologiczną zgłębiając wpływ naszych przekonań na problemy ochrony nietoperzy w Polsce. Specjalizuje się w rzadkiej subdyscyplinie, jaką jest antropologia medyczna – nauka o tym, jak ludzie myślą i działają w odniesieniu do ciała, zdrowia, chorób i leczenia. Stosując tę perspektywę przeprowadziła badania nad szeptuchami – współczesnymi uzdrowicielami ludowymi z Podlasia. Dotarła do kilkudziesięciu uzdrowicieli. Jest autorką wielu tekstów i wykładów z tego zakresu. Dziecko lasu, popularyzatorka przyrody i kultury regionu, przewodnik po Supraślu i Puszczy Knyszyńskiej, właścicielka biura podróży i portalu turystycznego MOC PODLASIA.