Rejestracja

Zakończyliśmy rejestracje uczestników konferencji 

Rejestracja uczestnictwa kliknij przycisk „Rejestracja” znajdujący się po prawej stronie i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszanie wystąpienia lub posteru kliknij przycisk „Prześlij abstrakt” znajdujący się po prawej stronie i wypełnij formularz. Wypełnij ten formularz niezależnie od zgłoszenia uczestnictwa.

Maksymalna ilość uczestników konferencji jest ograniczona do 120 osób. Rejestracja może zostać zakończona przed terminem.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń wystąpień.

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna pokrywa koszty uczestnictwa, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i bankietu. Nie uwzględnia kosztów noclegu, wyżywienia i wycieczki.
Prosimy nie wpłacać nam pieniędzy za noclegi, tylko uiścić opłaty na miejscu w dniu zakwaterowania.

  • 200 złotych, wczesna rejestracja, ulgowa (studenci, doktoranci). Warunkiem jest rejestracja i dokonanie wpłaty do 30 września 2018 r.
  • 260 złotych, wczesna rejestracja, normalna. Warunkiem jest rejestracja i dokonanie wpłaty do 30 września 2018 r.
  • 250 złotych, późna rejestracja, ulgowa (studenci, doktoranci). Warunkiem jest rejestracja i dokonanie wpłaty do 31 października 2018 r.
  • 360 złotych, późna rejestracja, normalna. Warunkiem jest rejestracja i dokonanie wpłaty do 31 października 2018 r.

Opłatę za udział w konferencji należy wnieść nie później niż 2 tygodnie od daty przesłania zgłoszenia. Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać w formacie PDF na adres 27okch@ibs.bialowieza.pl z dopiskiem w tytule: „Imę-Nazwisko-27okch” (np. Jan-Kowalski-27okch). W przypadku braku potwierdzenia wniesienia opłaty zgłoszenie uczestnictwa zostanie usunięte.

Numer konta bankowego do dokonywania wpłat za uczestnictwo w konferencji:
21 2490 0005 0000 4520 2505 6196 (Alior Bank)
Open Science Conservation Fund
Stoczek 1, 17-230 Białowieża, Poland
NIP: 6030077861

W tytule przelewu proszę dopisać: Imę-Nazwisko-27okch (np. Jan-Kowalski_27okch).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed 30 września 2018r. opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w całości. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości wycofania opłaty rejestracyjnej.

Informacje dla autorów

  • Zapraszamy do wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru podczas konferencji. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego wystąpienia lub zgłoszenia wystąpienia i posteru proszę o przesłanie zgłoszeń w oddzielnych formularzach.
  • Czas trwania prezentacji to 15 minut + 5 minut na pytania.
  • Wymiary posteru, format A0 (810 x 1180 mm) w orientacji pionowej.
  • Streszczenia w języku polskim maksymalnie do 2500 znaków (250 – 300 słów) oraz 3-5 słów kluczowych. Streszczenie w języku angielskim maksymalnie 600 znaków oraz 3-5 słów kluczowych.
  • Komitet naukowy zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji wystąpienia.